Newsroom

Newsroom

Finansiärer tror att män är bättre företagare

NewsPosted by SWAN 2015-11-24 11:13

Entreprenörskap och innovation har en central betydelse för Sveriges utveckling av ett innovationsklimat i världsklass och innebär konkurrensfördelar. Då är det är viktigt att ta vara på alla individers företagsamhet och innovationskraft. Det företagsfrämjande systemet står inför nya utmaningar: att öppna upp och erbjuda finansiering på lika villkor till kvinnor och män som vill starta, driva och utveckla företag.

En färsk rapport visar att investerare och andra finansiärer har könstereotypa föreställningar om kvinnor som företagare och män som företagare.

Kvinnor som driver företag anses vara försiktiga, uppfattningen är att de inte vågar ta stora lån, att de inte vågar göra stora investeringar, att de endast behöver små medel och att de är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och saknar tillväxtpotential.

Män som driver företag uppfattas som driftiga, att de vågar satsa, att de behöver stora medel och att de är verksamma i ”rätt” branscher som är finansieringsbara och har tillväxtpotential.

Rapporten visar också att dessa föreställningar som baseras på kön inte har något stöd i verkligheten.

Rapporten Under ytan - Hur går snacket och vem får pengarna II? från 2015 visar hur föreställningar om kvinnor och män får konsekvenser för fördelning av offentlig finansiering till företag. Rapporten och studien är genomförd av Malin Malmström och Jeaneth Johansson. Båda forskarna är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

I den första rapporten med rubriken Hur går snacket och vem får pengarna I? från 2011 drogs slutsatserna att kvinnor förefaller diskrimineras i tillgång till offentlig finansiering, att föreställningen är att den riktiga entreprenören är en man och inte en kvinna och att stereotypa föreställningar om kvinnor och män i samhället genomsyrar också finansiärers bedömnings- och beslutsprocesser.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post17

When women lead, businesses do better

EventsPosted by SWAN 2015-11-24 10:58

Stockholms Handelskammare håller ett frukostmöte med Mara Swan som är vice VD för Global Strategy and Talent inom ManpowerGroupen. Hon berättar om att företag med en majoritet kvinnor i ledningen presterar bättre och om hur företag kan ta tillvara kvinnors kompetens. Mötet är den 18 september.

Se också rapporten om detta som tidigare lyfts fram här in Newsroom.

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post16

Dags för nytänk!

LeadershipPosted by SWAN 2015-09-04 13:52

Advokatbyråer har fortfarande en låg andel kvinnor bland delägarna skriver Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut på nyhetsplats. Möjligheterna för kvinnor att nå en ledande position är betydligt sämre på advokatbyråer än inom övriga näringslivet. Det vill SWAN och Stockholms Handelskammare ändra på.

Snittet bland de största affärsjuridiska byråerna ligger på 15 procent. På två av de tio största byråerna är alla delägare som tillhör processgruppen män.

Läs nyheten och SWANs kommentar här.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post15

SWAN Project: Levelling the Playing Field

LeadershipPosted by SWAN 2015-08-27 14:10

Stockholm Chamber of Commerce and SWAN (Swedish Women in Arbitration Network) join forces to get more female partners in the ten largest Swedish Law Firms.

Watch the launching video and the presentation of the project to find out why.

  • Comments(1)//newsroom.swanar.se/#post14

SWAN och Handelskammaren samarbetar

LeadershipPosted by SWAN 2015-08-27 13:22

Stockholms Handelskammare, SWAN och Wiminvest drar nu igång ett projekt som ska öka andelen kvinnliga delägare på svenska advokatbyråer.

Läs artikeln i SvD här.
  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post13

Special Issue on Arbitration Career Issues

ArbitrationPosted by SWAN 2015-07-08 11:23

TDM Special: 'Dealing with Diversity in International Arbitration'

In this special authors from around the globe place the arbitration community under a microscope, analyse critically what they find, ask whether we can do it better with diversity, how diversity will improve the process and how to bring diversity into the mainstream of the arbitration world.

Editors are Louise Barrington and Rashda Rana

Sign in at www.transnational-dispute-management.com to download the articles  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post12

Allbrightrapporten 2015: Stora bolag bäst på att befordra kvinnor

NewsPosted by SWAN 2015-03-03 14:52


Majoriteten av börsbolagen rasar på jämställdhetsstegen. Antalet kvinnor på vd-poster är färre. Andelen bolag med jämställda ledningsgrupper minskar. Detta trots en växande börs med rekordmånga noterade bolag. Inte förrän år 2063 når börsen jämställdhet om det fortsätter i samma takt.

Läs hela rapporten

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post11

Fewer Women Run Big Companies Than Men Named John

NewsPosted by SWAN 2015-03-03 14:47
NY Times: "Among chief executives of S.&P. 1500 firms, for each woman, there are four men named John, Robert, William or James. We’re calling this ratio the Glass Ceiling Index, and an index value above one means that Jims, Bobs, Jacks and Bills — combined — outnumber the total number of women, including every women’s name, from Abby to Zara. Thus we score chief executive officers of large firms as having an index score of 4.0."

Read the article

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post10
Next »