Newsroom

Newsroom

Könssterotyp förklarar få kvinnor i toppen

LeadershipPosted by SWAN 2015-02-20 12:28

Mansnormen styr när man pratar om vad som är en bra chef visar en ny studie från Stockholms universitet. Den manliga chefen beskrivs som beslutsför, professionell eller målinriktad och kvinnor som lyhörda, empatiska och goda kommunikatörer.

Män beskrivs utan jämförelse med hur hur kvinnor är som ledare medan kvinnor som ledare regelmässigt jämförs med den manliga normen. Kvinnor beskrivs i regel som mer eller mindre lyhörda, beslutsmässiga eller empatiska än män men männen beskrivs aldrig som bättre eller sämre än kvinnor.

Studien visar också att diskussionen om den ojämna könsfördelningen på toppnivå tenderer att handla om att det beror på kvinnornas val av utbildning, att skaffa familj etc. och sällan om arbetsgivarnas ansvar och intresse av att uppmuntra och främja kvinnors ledarskap.

Jämför Anne Rambergs artikel i Advokaten som refereras och länkas nedan. Ramberg lägger, precis som många andra, allt ansvar på den enskilda kvinnan.

Hanna Kusterer har skrivit doktorsavhandlingen Women and men in management: Stereotypes, evaluation and discourse som försvarades i december 2014.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post8