Newsroom

Newsroom

Finansiärer tror att män är bättre företagare

NewsPosted by SWAN 2015-11-24 11:13

Entreprenörskap och innovation har en central betydelse för Sveriges utveckling av ett innovationsklimat i världsklass och innebär konkurrensfördelar. Då är det är viktigt att ta vara på alla individers företagsamhet och innovationskraft. Det företagsfrämjande systemet står inför nya utmaningar: att öppna upp och erbjuda finansiering på lika villkor till kvinnor och män som vill starta, driva och utveckla företag.

En färsk rapport visar att investerare och andra finansiärer har könstereotypa föreställningar om kvinnor som företagare och män som företagare.

Kvinnor som driver företag anses vara försiktiga, uppfattningen är att de inte vågar ta stora lån, att de inte vågar göra stora investeringar, att de endast behöver små medel och att de är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och saknar tillväxtpotential.

Män som driver företag uppfattas som driftiga, att de vågar satsa, att de behöver stora medel och att de är verksamma i ”rätt” branscher som är finansieringsbara och har tillväxtpotential.

Rapporten visar också att dessa föreställningar som baseras på kön inte har något stöd i verkligheten.

Rapporten Under ytan - Hur går snacket och vem får pengarna II? från 2015 visar hur föreställningar om kvinnor och män får konsekvenser för fördelning av offentlig finansiering till företag. Rapporten och studien är genomförd av Malin Malmström och Jeaneth Johansson. Båda forskarna är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

I den första rapporten med rubriken Hur går snacket och vem får pengarna I? från 2011 drogs slutsatserna att kvinnor förefaller diskrimineras i tillgång till offentlig finansiering, att föreställningen är att den riktiga entreprenören är en man och inte en kvinna och att stereotypa föreställningar om kvinnor och män i samhället genomsyrar också finansiärers bedömnings- och beslutsprocesser.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post17