Newsroom

Newsroom

Dags för nytänk!

LeadershipPosted by SWAN 2015-09-04 13:52

Advokatbyråer har fortfarande en låg andel kvinnor bland delägarna skriver Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut på nyhetsplats. Möjligheterna för kvinnor att nå en ledande position är betydligt sämre på advokatbyråer än inom övriga näringslivet. Det vill SWAN och Stockholms Handelskammare ändra på.

Snittet bland de största affärsjuridiska byråerna ligger på 15 procent. På två av de tio största byråerna är alla delägare som tillhör processgruppen män.

Läs nyheten och SWANs kommentar här.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post15

SWAN Project: Levelling the Playing Field

LeadershipPosted by SWAN 2015-08-27 14:10

Stockholm Chamber of Commerce and SWAN (Swedish Women in Arbitration Network) join forces to get more female partners in the ten largest Swedish Law Firms.

Watch the launching video and the presentation of the project to find out why.

  • Comments(1)//newsroom.swanar.se/#post14

SWAN och Handelskammaren samarbetar

LeadershipPosted by SWAN 2015-08-27 13:22

Stockholms Handelskammare, SWAN och Wiminvest drar nu igång ett projekt som ska öka andelen kvinnliga delägare på svenska advokatbyråer.

Läs artikeln i SvD här.
  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post13

Könssterotyp förklarar få kvinnor i toppen

LeadershipPosted by SWAN 2015-02-20 12:28

Mansnormen styr när man pratar om vad som är en bra chef visar en ny studie från Stockholms universitet. Den manliga chefen beskrivs som beslutsför, professionell eller målinriktad och kvinnor som lyhörda, empatiska och goda kommunikatörer.

Män beskrivs utan jämförelse med hur hur kvinnor är som ledare medan kvinnor som ledare regelmässigt jämförs med den manliga normen. Kvinnor beskrivs i regel som mer eller mindre lyhörda, beslutsmässiga eller empatiska än män men männen beskrivs aldrig som bättre eller sämre än kvinnor.

Studien visar också att diskussionen om den ojämna könsfördelningen på toppnivå tenderer att handla om att det beror på kvinnornas val av utbildning, att skaffa familj etc. och sällan om arbetsgivarnas ansvar och intresse av att uppmuntra och främja kvinnors ledarskap.

Jämför Anne Rambergs artikel i Advokaten som refereras och länkas nedan. Ramberg lägger, precis som många andra, allt ansvar på den enskilda kvinnan.

Hanna Kusterer har skrivit doktorsavhandlingen Women and men in management: Stereotypes, evaluation and discourse som försvarades i december 2014.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post8

The more women, the better the result

LeadershipPosted by Linn Bergman 2015-01-20 20:34


New studies on effective teamwork finds that women increases group performance by number, New York Times reports.

The strongest groups share these 3 features:

1. Equal contributions among group members - if only a few participate in the discussion, the outcome is likely to be lesser

2. Ability to consider and keep track of what other people feel, know and believe

3. High share of women - not equal shares but simply having more women (partly due to the fact that women score higher on ability to read others)

Why Some Teams are Smarter, New York Times, 18 January 2015

Find more articles

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post4

"Mentoring prepares people to move up, while sponsorship makes it happen."

LeadershipPosted by Linn Bergman 2015-01-20 16:16

Five ways to find a sponsor
1. Build on a mentoring relationship.

2. Identify higher-ups who inspire you.

3. Whenever possible, let a potential sponsor see you in action.

4. Suggest improvements in the way things get done.

5. Ask!

Read more in Fortune  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post3

Lean In - a new network

LeadershipPosted by Linn Bergman 2015-01-20 12:43

Lean In is committed to offering women the ongoing inspiration and support to help them achieve their goals.By talking openly about the challenges women face and working together, they think we can change the trajectory of women and create a better world for everyone.

The network is built on the ideas presented by Sheryl Sandberg in her book

Lean In: Women, Work and the Will to Lead (2013) and her talk on TED in 2010.

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post0