Newsroom

Newsroom

Debevoise Women's Review

NewsPosted by Celeste 2016-04-05 10:25

Debevoise & Plimpton LLP has launched the Debevoise Women’s Review, a website dedicated to spotlighting topics of interest to professional women, such as the achievements, initiatives and advocacy efforts of women and organizations around the world.

More info: http://women.debevoise.com/

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post19

Därför är jämställdhet bra för affärerna

NewsPosted by Celeste 2015-12-03 05:06

An interesting article about how gender equality is good for business.

Read the whole article:

http://digital.di.se/artikel/darfor-ar-jamstalldhet-bra-for-affarerna

- Read the McKinsey study http://www.mckinsey.com/insights/leading_in_the_21st_century/gender_balance_and_the_link_to_performance"(...)

"arbetsgrupper med mellan 40 och 60 procent kvinnor levererar jämnare och mer förutsägbara resultat över tid, med högre lönsamhet samt bättre kund- och medarbetarnöjdhet."

- Read the Catalyst study

http://www.catalyst.org/system/files/The_Bottom_Line_Corporate_Performance_and_Womens_Representation_on_Boards.pdf

"så levererar bolag med högre andel kvinnor i styrelsen också konsekvent högre vinstmarginaler."  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post18

Finansiärer tror att män är bättre företagare

NewsPosted by SWAN 2015-11-24 11:13

Entreprenörskap och innovation har en central betydelse för Sveriges utveckling av ett innovationsklimat i världsklass och innebär konkurrensfördelar. Då är det är viktigt att ta vara på alla individers företagsamhet och innovationskraft. Det företagsfrämjande systemet står inför nya utmaningar: att öppna upp och erbjuda finansiering på lika villkor till kvinnor och män som vill starta, driva och utveckla företag.

En färsk rapport visar att investerare och andra finansiärer har könstereotypa föreställningar om kvinnor som företagare och män som företagare.

Kvinnor som driver företag anses vara försiktiga, uppfattningen är att de inte vågar ta stora lån, att de inte vågar göra stora investeringar, att de endast behöver små medel och att de är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och saknar tillväxtpotential.

Män som driver företag uppfattas som driftiga, att de vågar satsa, att de behöver stora medel och att de är verksamma i ”rätt” branscher som är finansieringsbara och har tillväxtpotential.

Rapporten visar också att dessa föreställningar som baseras på kön inte har något stöd i verkligheten.

Rapporten Under ytan - Hur går snacket och vem får pengarna II? från 2015 visar hur föreställningar om kvinnor och män får konsekvenser för fördelning av offentlig finansiering till företag. Rapporten och studien är genomförd av Malin Malmström och Jeaneth Johansson. Båda forskarna är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

I den första rapporten med rubriken Hur går snacket och vem får pengarna I? från 2011 drogs slutsatserna att kvinnor förefaller diskrimineras i tillgång till offentlig finansiering, att föreställningen är att den riktiga entreprenören är en man och inte en kvinna och att stereotypa föreställningar om kvinnor och män i samhället genomsyrar också finansiärers bedömnings- och beslutsprocesser.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post17

Allbrightrapporten 2015: Stora bolag bäst på att befordra kvinnor

NewsPosted by SWAN 2015-03-03 14:52


Majoriteten av börsbolagen rasar på jämställdhetsstegen. Antalet kvinnor på vd-poster är färre. Andelen bolag med jämställda ledningsgrupper minskar. Detta trots en växande börs med rekordmånga noterade bolag. Inte förrän år 2063 når börsen jämställdhet om det fortsätter i samma takt.

Läs hela rapporten

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post11

Fewer Women Run Big Companies Than Men Named John

NewsPosted by SWAN 2015-03-03 14:47
NY Times: "Among chief executives of S.&P. 1500 firms, for each woman, there are four men named John, Robert, William or James. We’re calling this ratio the Glass Ceiling Index, and an index value above one means that Jims, Bobs, Jacks and Bills — combined — outnumber the total number of women, including every women’s name, from Abby to Zara. Thus we score chief executive officers of large firms as having an index score of 4.0."

Read the article

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post10

"Det är inte kvinnors fel att affärsjuridiska byråer har så få kvinnor bland delägarna"

NewsPosted by SWAN 2015-01-27 14:54

Läs intervjun i Dagens Juridik med Carina Holmgren och Anette Hansson Ahl där de kommenterar Allbright-rapporten och Advokatsamfundets roll när det gäller att arbeta för att både kvinnor och män kan göra karriär inom advokatbranschen. De ifrågasätter bl.a. generalsekreterare Anne Rambergs åsikt att allt ansvar ligger på de enskilda kvinnorna och att branschen inte har några strukturella problem att arbeta med.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post5

"Trams" säger Anne Ramberg

NewsPosted by Linn Bergman 2015-01-20 16:00
Anne Ramberg kommenterar Allbright-rapporten:

Om att de flesta kvinnor inte stannar i advokatyrket mer än några år
"Jag tror att många kvinnliga advokater medvetet, av olika skäl, frivilligt väljer bort delägarskapet i den stora byrån och kommer att fortsätta att göra så under många år, till förmån för en mindre byrå eller egen verksamhet."

Om varför kvinnor inte stannar i advokatbranschen
"Jag tror att vi diskuterar för lite och för lite uppriktigt de verkliga hinder som kvinnor möter." De faktorer som enligt Advokatsamfundets generalsekreterare kan utgöra hinder är de privata val som en individ gör och kan avse "familjebildning, att skaffa hund eller att ha krävande fritidsintressen".

Få kvinnor gör karriär på byrå eftersom "advokatbyråer bedriver näringsverksamhet på en starkt konkurrensutsatt marknad".

Hon är nöjd med att kvinnor utgör 60 procent av byråernas nyanställningar (och har gjort så under lång tid) men bara 28 procent av advokaterna totalt.

Om behovet av att analysera problemet
"Den låga andelen kvinnliga delägare är mycket mer komplext än att kunna avfärdas med schabloner"

"Vi får inte stanna vid att odla förlegade föreställningar om att kvinnors problem beror på 'manliga strukturer'. Sådant är trams."

Om kvinnors lämplighet som advokater
"Advokatyrket är nämligen ett fantastiskt yrke som passar kvinnor mycket väl."

Läs hela artikeln i Advokaten


  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post2

Kvinnor arbetar, män gör karriär

NewsPosted by Linn Bergman 2015-01-20 15:26

AllBrights årliga höstrapport ”Kvinnor arbetar, män gör karriär – en kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige 2014” synliggör advokatbranschens oförmåga att ta tillvara kvinnors kompetens - till nackdel såväl byråerna som enskilda advokater, kvinnor såväl som män.

AllBright är en stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser. AllBright jobbar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen.

Lyssna på Ekots intervju med Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet och Amanda Lundeteg, VD på Allbright.
  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post1