Newsroom

Newsroom

A pledge to take action

EventsPosted by Celeste 2016-04-20 10:43

The Equal Representation in Arbitration Pledge is a call for the international arbitration community to commit to increase, on an equal opportunity basis, the number of women appointed as arbitrators.

There will be a drinks reception to celebrate the pledge on 18 May at Freshfields Bruckhaus Deringer, Fleet Street, London. Cocktails and canapés will be served from 5.30pm.

More info:

https://communications.freshfields.com/files/uploads/documents/external%20mailings/zuzana/04902_BS_MBD_Equal_Representation_Arbitration_Pledge%20to%20take%20action%20AW.pdf  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post20

Debevoise Women's Review

NewsPosted by Celeste 2016-04-05 10:25

Debevoise & Plimpton LLP has launched the Debevoise Women’s Review, a website dedicated to spotlighting topics of interest to professional women, such as the achievements, initiatives and advocacy efforts of women and organizations around the world.

More info: http://women.debevoise.com/

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post19

Därför är jämställdhet bra för affärerna

NewsPosted by Celeste 2015-12-03 05:06

An interesting article about how gender equality is good for business.

Read the whole article:

http://digital.di.se/artikel/darfor-ar-jamstalldhet-bra-for-affarerna

- Read the McKinsey study http://www.mckinsey.com/insights/leading_in_the_21st_century/gender_balance_and_the_link_to_performance"(...)

"arbetsgrupper med mellan 40 och 60 procent kvinnor levererar jämnare och mer förutsägbara resultat över tid, med högre lönsamhet samt bättre kund- och medarbetarnöjdhet."

- Read the Catalyst study

http://www.catalyst.org/system/files/The_Bottom_Line_Corporate_Performance_and_Womens_Representation_on_Boards.pdf

"så levererar bolag med högre andel kvinnor i styrelsen också konsekvent högre vinstmarginaler."  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post18

Finansiärer tror att män är bättre företagare

NewsPosted by SWAN 2015-11-24 11:13

Entreprenörskap och innovation har en central betydelse för Sveriges utveckling av ett innovationsklimat i världsklass och innebär konkurrensfördelar. Då är det är viktigt att ta vara på alla individers företagsamhet och innovationskraft. Det företagsfrämjande systemet står inför nya utmaningar: att öppna upp och erbjuda finansiering på lika villkor till kvinnor och män som vill starta, driva och utveckla företag.

En färsk rapport visar att investerare och andra finansiärer har könstereotypa föreställningar om kvinnor som företagare och män som företagare.

Kvinnor som driver företag anses vara försiktiga, uppfattningen är att de inte vågar ta stora lån, att de inte vågar göra stora investeringar, att de endast behöver små medel och att de är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och saknar tillväxtpotential.

Män som driver företag uppfattas som driftiga, att de vågar satsa, att de behöver stora medel och att de är verksamma i ”rätt” branscher som är finansieringsbara och har tillväxtpotential.

Rapporten visar också att dessa föreställningar som baseras på kön inte har något stöd i verkligheten.

Rapporten Under ytan - Hur går snacket och vem får pengarna II? från 2015 visar hur föreställningar om kvinnor och män får konsekvenser för fördelning av offentlig finansiering till företag. Rapporten och studien är genomförd av Malin Malmström och Jeaneth Johansson. Båda forskarna är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

I den första rapporten med rubriken Hur går snacket och vem får pengarna I? från 2011 drogs slutsatserna att kvinnor förefaller diskrimineras i tillgång till offentlig finansiering, att föreställningen är att den riktiga entreprenören är en man och inte en kvinna och att stereotypa föreställningar om kvinnor och män i samhället genomsyrar också finansiärers bedömnings- och beslutsprocesser.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post17

When women lead, businesses do better

EventsPosted by SWAN 2015-11-24 10:58

Stockholms Handelskammare håller ett frukostmöte med Mara Swan som är vice VD för Global Strategy and Talent inom ManpowerGroupen. Hon berättar om att företag med en majoritet kvinnor i ledningen presterar bättre och om hur företag kan ta tillvara kvinnors kompetens. Mötet är den 18 september.

Se också rapporten om detta som tidigare lyfts fram här in Newsroom.

  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post16

Dags för nytänk!

LeadershipPosted by SWAN 2015-09-04 13:52

Advokatbyråer har fortfarande en låg andel kvinnor bland delägarna skriver Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut på nyhetsplats. Möjligheterna för kvinnor att nå en ledande position är betydligt sämre på advokatbyråer än inom övriga näringslivet. Det vill SWAN och Stockholms Handelskammare ändra på.

Snittet bland de största affärsjuridiska byråerna ligger på 15 procent. På två av de tio största byråerna är alla delägare som tillhör processgruppen män.

Läs nyheten och SWANs kommentar här.  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post15

SWAN Project: Levelling the Playing Field

LeadershipPosted by SWAN 2015-08-27 14:10

Stockholm Chamber of Commerce and SWAN (Swedish Women in Arbitration Network) join forces to get more female partners in the ten largest Swedish Law Firms.

Watch the launching video and the presentation of the project to find out why.

  • Comments(1)//newsroom.swanar.se/#post14

SWAN och Handelskammaren samarbetar

LeadershipPosted by SWAN 2015-08-27 13:22

Stockholms Handelskammare, SWAN och Wiminvest drar nu igång ett projekt som ska öka andelen kvinnliga delägare på svenska advokatbyråer.

Läs artikeln i SvD här.
  • Comments(0)//newsroom.swanar.se/#post13
Next »